622 Upadki Bunga, Czyli Demoniczna Kobieta

622 Upadki Bunga, Czyli Demoniczna Kobieta

RUR 328.98

В наличии

4.1 звезд, основано на 83 отзывах

Debiutancka powieść Witkacego, której inspiracją był jego burzliwy romans z wybitną aktorką, Ireną Solską – niewydana za życia autora z powodów osobistych oraz dlatego, że zawiera śmiałe sceny erotyczne

Bohater stacza si i przeobra a zgodnie z oczekiwaniami Akne, przyoblekaj c mask tyrana, brutala i sadysty.

Bungo po da Akne, piewaczk operow , pragn c posi j nie tylko fizycznie, ale i duchowo

Dla tytu owego Bunga, pocz tkuj cego artysty, kobieta artystka jest obietnic wtajemniczenia w dziwne i niezwyk e misteria metafizyczne

M odzie cza mi o kszta tuje subiektywny obraz wyidealizowanej kochanki jako b stwa, t amszonego przez otoczenie

To prowadzi do urojonego wyobra enia siebie jako wybawcy

Wizja ukochanej i w asnej roli zmienia si w zderzeniu z rzeczywisto ci

Похожие товары